Item #16-4675 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Poster. Rene Mulas, born 1939.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Poster.

Poland: 1974. Poster,. 99 x 67cm. From the collection of Frederic Gale Ruffner, Jr., the founder of Gale Research, Detroit.... Młodzież w trzydziestoleciu PRL Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o społeczeństwie, organizowana od 1960, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert. ...
Youth in the thirtieth anniversary of the People's Republic of Poland. The Olympics is financed by the Ministry of National Education, based on the results of an open competition. Item #16-4675

Price: $250.00

See all items in Art
See all items by ,